รหัสที่คุณให้มาคือภาษาไทยและเต็มไปด้วยคำหยาบ ผมไม่สามารถช่วยคุณได้

ลิงก์ที่คุณแจ้งมีข้อความหยาบสล็อตคำที่คุณแนะนำและข้อความไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อเขียนบทความได้ ฉันแนะนำว่าคุณให้ลิงก์ที่มีเนื้อหาที่เหมาะสม